Substansregister

Substans: Zolazepam


ATC-koder: QN01A X99


Preparater som inneholder denne substansen:

Zoletil forte vet., Zoletil vet. «Virbac» pulv. og væske til inj.