Virkestoffregister


Virkestoff: Spironolakton


ATC-koder: QC09B A07

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Cardalis vet. «Ceva Santé Animale» tyggetabl.