Substansregister

Substans: Infeksiøs lakseanemivirusvaksine


ATC-koder: QI10A L04


Preparater som inneholder denne substansen:

ALPHA JECT micro 7 ILA «PHARMAQ» inj.