Substansregister

Substans: Azaperon


ATC-koder: QN05A D90


Preparater som inneholder denne substansen:

Separon vet. «Richter Pharma AG» inj.