Styret

Styreleder Øyvind Kongstun Arnesen
Styreleder, Oslo Cancer Cluster
E-post: oka@oslocancercluster.no
Styremedlem Leidulv Solnør
Fastlege Heiaklinikken, Lierskogen
E-post: solnoer@online.no
Styremedlem Kari Struksnes
Regional Regulatory QRM Director, Europe, Emerging Markets & Intercontinental at GlaxoSmithKline AS
E-post: kari.x.struksnes@gsk.com
Styremedlem Nils Skjæveland
Account Manager Jinarc, Otsuka Pharma Scandinavia AB
E-post: nils.skjaeveland@otsuka.no
Styremedlem Sigrun Halvorsen
Professor II Institutt for klinisk medisin, avdelingsleder hjertemedisinsk avdeling OUS Ullevål
E-post: sigrun.h@online.no
Styremedlem Nils Christian Tvedt Karlsen
Lege, daglig leder og foreleser, MedEasy.no
E-post: nils@medeasy.no