Startvac

Hipra


Escherichia- og stafylokokkvaksine mot mastitt.

QI02A B17 (Escherichia- og stafylokokkvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til storfe (kyr og kviger): 1 dose (2 ml) inneh.: Escherichia coli J5 inaktivert >50 RED60, Staphylococcus aureus (CP8) stamme SP 140 inaktivert, som uttrykker slimassosiert antigenkompleks («Slime Associated Antigenic Complex» (SAAC)) >50 RED80, flytende parafin 18,2 mg, benzylalkohol, sorbitanmonooleat, polysorbat 80, natriumalginat, kalsiumkloriddihydrat, simetikon, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot Staphylococcus aureus, koliforme bakterier og koagulasenegative stafylokokker.

Indikasjoner 

Flokkimmunisering av friske kyr og kviger i melkebesetninger med tilbakevendende mastittproblemer, for å redusere forekomst av subklinisk mastitt samt forekomst og alvorlighetsgrad av klinisk mastitt forårsaket av Staphylococcus aureus, koliforme bakterier og koagulasenegative stafylokokker. Det fullstendige immuniseringsregimet induserer immunitet med varighet fra ca. dag 13 etter 1. injeksjon, til ca. dag 78 etter 3. injeksjon.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Svært sjeldne: Milde til moderate forbigående lokale reaksjoner, i hovedsak: Hevelse (opptil 5 cm2 i gjennomsnitt), som forsvinner etter maks. 1-2 uker. I noen tilfeller kan det oppstå smerter på vaksinasjonsstedet som avtar i løpet av maks. 4 dager. Forbigående økt kroppstemperatur på gjennomsnittlig ca. 1°C, hos noen kyr opptil 2°C, kan forekomme de første 24 timene etter injeksjon. Anafylaktiske reaksjoner kan oppstå hos noen sensitive dyr, og kan være livstruende. I slike tilfeller må egnet og rask symptomatisk behandling gis.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis pakningsvedlegget. Dersom smerte vedvarer i >12 timer, må lege kontaktes på nytt.

Interaksjoner 

Ingen data.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

1 dose (2 ml) gis dypt i.m. i halsmuskulaturen 45 dager før forventet kalvingsdato. 2. dose gis etter 1 måned (minst 10 dager før kalving). 3. dose skal gis 2 måneder etter 2. dose. Det fullstendige immuniseringsregimet bør gjentas ved hver drektighetsperiode. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen skal romtempereres (til 15-25°C) og ristes før bruk. Administrering: Til i.m. bruk. Hele flokken bør immuniseres. Injeksjonene bør helst settes annenhver gang på hver side av halsen.

Overdosering/Forgiftning

Det forventes ingen andre bivirkninger enn de som er nevnt.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer oppbevart ved 15-25ºC.

 

Pakninger og SPC

Startvac, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe (kyr og kviger)20 doser (hettegl.)030822C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.06.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.03.2018