Respiporc Flu3

Ceva Santé Animale


Vaksine mot svineinfluensavirus hos gris.

QI09A A03 (Svineinfluensavirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineinfluensavirus type A stamme Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) ≥10,53 log2 GMNU, Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) ≥10,22 log2 GMNU og Bakum/1832/2000 (H1N2) ≥12,34 log2 GMNU, karbomer, tiomersal 0,21 mg, natriumkloridoppløsning.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot svineinfluensavirus hos gris og drektige purker for utvikling av immunitet i råmelk som gir beskyttelse av smågris i minst 33 dager etter fødsel.

Indikasjoner 

Purker: Aktiv immunisering av purker fra 56 dagers alder, inkl. drektige purker, mot svineinfluensa forårsaket av subtypene H1N1, H3N2 og H1N2 for å redusere kliniske symptomer og virusmengde i lungene etter infeksjon. Varighet av immunitet: 4 måneder hos gris vaksinert i 56-96 dagers alder, og 6 måneder hos gris vaksinert 1. gang etter 96 dagers alder. Aktiv immunisering av drektige purker etter fullført grunnimmunisering: For utvikling av høy immunitet i råmelk som gir klinisk beskyttelse av smågris i minst 33 dager etter fødsel, administreres 1 enkeltdose 14 dager før grising.

Bivirkninger

Lett, forbigående hevelse, som går tilbake innen 2 dager, oppstår svært sjelden etter administrering. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå en forbigående lett forhøyet rektaltemperatur etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon forventes kun en mindre reaksjon på injeksjonsstedet.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

Smågris: Grunnvaksinasjon: 2 injeksjoner à 1 dose (2 ml) fra 96 dagers alder, med 3 uker mellom injeksjonene, for å oppnå >6 måneders immunitet, eller ved 56-96 dagers alder, med 3 uker mellom injeksjonene, for å oppnå >4 måneders immunitet. Ungpurker og purker: Grunnvaksinasjon: Se over. Revaksinering: 1 injeksjon à 1 dose (2 ml) er mulig i hvert stadium av drektighet og diegiving. Når vaksinering foretas 14 dager før grising med 1 dose (2 ml), gir det immunitet fra mordyret til grisungene som beskytter dem mot kliniske tegn på influensa i minst 33 dager etter fødsel. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger

Respiporc Flu3, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 50 ml (hettegl.) 595216 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Respiporc Flu3 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.09.2020


Sist endret: 22.04.2021