Porcilis Lawsonia ID vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot Lawsonia intracellularis-infeksjon hos gris.

QI09A B18 (Lawsonia intracellularis-vaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til gris: Hvert sett (50 doser) inneh.: I) Hetteglass (lyofilisat): Inaktivert Lawsonia intracellularis stamme SPAH-08, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. II) Hetteglass (oppløsningsvæske): Lett flytende parafin, Dl-α-tokoferylacetat, polysorbat 80, simetikon, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering: 1 dose (0,2 ml) inneh. inaktivert Lawsonia intracellularis, stamme SPAH-08 ≥5323 U.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til utvikling av aktiv immunitet mot Lawsonia intracellularis hos gris.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av griser fra 3 ukers alder for å redusere diaré, tap av daglig tilvekst, tarmlesjoner, bakterieutskillelse og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Lawsonia intracellularis. Begynnende immunitet: 4 uker. Immunitetsvarighet: 21 uker.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Økt kroppstemperatur (i gjennomsnitt 0,1°C, hos enkelte opptil 1,4°C), som normaliseres innen 1 dag etter vaksinering. Lokale reaksjoner i form av hevelse på injeksjonsstedet (i gjennomsnitt 1 cm i diameter, hos enkelte opptil 5 cm), som forsvinner innen 4 uker etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis pakningsvedlegget. Hvis smerte vedvarer >12 timer etter undersøkelsen, må lege kontaktes på nytt.

Interaksjoner 

Kan gis samtidig med Porcilis PCV ID til griser fra 3 ukers alder. Preparatomtalen til Porcilis PCV ID må leses før administrering. Hos enkelte griser kan maks. størrelse på lokale reaksjoner være på opptil 7 cm. Lokale reaksjoner forsvinner innen 5 uker etter administrering. Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt av vaksinen ved bruk sammen med andre preparater enn ovennevnte. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet/diegivning er ikke klarlagt.

Dosering 

Fra 3 ukers alder: 1 dose (0,2 ml) rekonstituert vaksine pr. gris. Tilberedning/Håndtering: Før bruk skal lyofilisatet (50 doser) rekonstitueres med enten 10 ml medfølgende oppløsningsvæske eller 10 ml av vaksinen Porcilis PCV ID. La oppløsningsvæsken (eller Porcilis PCV ID) oppnå romtemperatur og rist den godt før bruk. Tilsett 5-10 ml av oppløsningsvæsken (eller Porcilis PCV ID) til lyofilisatet og bland forsiktig. Trekk opp rekonstituert konsentrat fra hetteglasset og før det tilbake i hetteglasset med oppløsningsvæsken (eller Porcilis PCV ID). Rist forsiktig for å blande. Administrering: Kun til intradermal bruk. Administreres innen 6 timer etter rekonstituering. Unngå kontaminering ved multiple anbrudd. Grisene vaksineres med en multidose, nålefri injeksjonsenhet til intradermal applikasjon av væsker som er egnet til å levere jetstrøm-volum av vaksinen (0,2 ml ± 10%) via de epidermale hudlagene. Sikkerhet og effekt er vist ved bruk av enheten IDAL.

Overdosering/Forgiftning

Ingen andre symptomer enn de nevnt under Bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 6 timer. Gjenværende vaksine etter denne tidsperioden skal kastes.

 

Pakninger

Porcilis Lawsonia ID vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 1 stk. (hettegl. m/lyofilisat) 102179 C
1 stk. (hettegl. m/oppløsningsvæske) 917983

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Lawsonia ID vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2021


Sist endret: 24.02.2022