Porcilis Glässer vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot Glässers sykdom hos svin.

QI09A B07 (Haemophilusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til svin: 1 dose (2 ml) inneh.: Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen (induserer ≥9,1 ELISA-enheter) inaktiverte bakterieceller, dl-α-tokoferolacetat 150 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer utvikling av immunitet mot Haemophilus parasuis serotype 5, som er den mest prevalente av de virulente H. parasuis serotypene. Delvis beskyttelse mot de andre virulente serotypene. Stimulerer til overføring av passiv immunitet mot Haemophilus parasuis serotype 5 og 4 til avkommet etter vaksinering av drektige purker. Gris: Begynnende immunitet 2 uker etter fullført vaksinasjon. Immuniteten varer i 14 uker etter fullført vaksinasjon. Avkom: Begynnende immunitet: Etter fødsel og tilstrekkelig inntak av kolostrum. Varighet av immunitet er vist ved 4 ukers alder mot serotype 4 og ved 6 ukers alder mot serotype 5. Vaksinen er til nytte når dyr uten eller med lave antistoffnivåer mot H. parasuis serotype 5 kommer sammen med griser fra eller i omgivelser med høyere prevalens av Glässers sykdom. Kontroll av Glässers sykdom avhenger også av optimalisering av miljøfaktorer. Antistoffer mot H. parasuis serotype 5 er vist å gi kryssreaksjon mot H. parasuis serotype 4.

Indikasjoner 

Gris: Aktiv immunisering for å redusere typiske lesjoner ved Glässers sykdom forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 5. Purke: Passiv immunisering av avkom fra vaksinerte purker og ungpurker for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske tegn og typiske lesjoner ved Glässers sykdom forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 5, og for å redusere kliniske tegn og dødelighet forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 4.

Bivirkninger

Gris: Forbigående temperaturstigning (≤2°C) og nedsatt aktivitet, depresjon og oppkast på vaksinasjonsdagen. Restitusjon neste dag. Lokale reaksjoner (smertefrie rødlige hevelser på 2,5-7,5 cm) hos noen griser inntil 3 dager etter vaksinasjon. Systemiske anafylaktiske reaksjoner kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. Purke: Forbigående temperaturstigning (gjennomsnittlig 0,9°C, noen over 2°C). 1-2 dager etter vaksinasjon: Tendens til å legge seg ned, redusert appetitt og vanninntak, og små tegn på sykdom. Restitusjon etter 1-3 dager etter vaksinasjon. Forbigående, lokale reaksjoner (smertefrie hevelser med en diameter <10 cm) er sett. I noen tilfeller kan hevelsen være varm, rød og smertefull (>10 cm). Disse lokale reaksjonene forsvinner/reduseres betydelig 14 dager etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bare friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende kompatibiliteten med andre vaksiner. Sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner er ikke vist.

Drektighet/Laktasjon

Vaksinen kan brukes under drektighet.

Dosering 

1 dose (2 ml) injiseres intramuskulært i nakken. Vaksinen skal ha romtemperatur før bruk. Omrystes før og under bruk. Vaksinasjonsprogram: Gris: Minst 5 uker gamle, vaksineres 2 ganger med 2 ukers mellomrom. Purke: Vaksiner 6-8 uker før forventet grising 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Revaksinasjonsskjema purker: For purker som ble vaksinert ved forrige drektighet er det anbefalt 1 enkelt revaksinering 4-2 uker før forventet grising.

Overdosering/Forgiftning

Gris: Vaksinering med dobbel dose gir ingen andre reaksjoner enn de som er sett etter en enkelt dose. Purke: Etter vaksinasjon med dobbel dose kan en forbigående temperaturøkning oppstå (gjennomsnittlig 1,8°C, maks. temperatur observert er 41,3°C).

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd.

 

Pakninger

Porcilis Glässer vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
svin 50 ml (hettegl.) 015275 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Glässer vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.03.2022


Sist endret: 07.09.2010