Porcilis Ery Parvo vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot rødsyke og svineparvoinfeksjon.

QI09A L01 (Erysipelothrixvaksine, Parvovirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus (PPV) stamme 014 ≥552 EU, Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 2 (stamme M2) inaktivert lysert antigenkonsentrat ≥1 ppd, dl-α-tokoferolacetat 150 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker og varer i 6 måneder. Beskyttelse mot PPV varer i 12 måneder.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2) og til beskyttelse mot fosterdød forårsaket av infeksjon med svineparvovirus (PPV).

Bivirkninger

Svært vanlige: Forbigående økt kroppstemperatur (0,5°C) innen 24 timer, og mild, forbigående lokal hevelse (1-10 mm) i inntil 8 dager etter vaksinasjon. Vanlige: Forbigående motvillighet til å bevege seg. Svært sjeldne: Overfølsomhetsreaksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp strak søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret. Romtemperer før bruk. Omrystes godt før og under bruk. Grunnimmunisering: Beskyttelse mot rødsyke og svineparvovirus (PPV) bør være oppnådd hos ungpurker før 1. bedekning. 1 enkeltvaksinasjon gitt senest 2 uker før bedekning er tilstrekkelig til å beskytte den påfølgende drektigheten mot skade forårsaket av PPV. For å oppnå beskyttelse mot rødsyke anbefales en dobbeltvaksinasjon som grunnimmunisering. Dette oppnås ved å gi 1 enkelt vaksinasjon mot rødsyke 4 uker før eller 4 uker etter applikasjon av dette preparatet. Pga. mulig interferens med maternelle antistoffer, bør grisene være 6 måneder gamle før vaksinasjon. Dette sikrer effekt mot svineparvovirus. Revaksinering: 1 gang årlig supplert med 1 enkeltdose vaksine mot rødsyke 6 måneder etter hver vaksinasjon med dette preparatet. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger

Porcilis Ery Parvo vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 50 ml (hettegl.) 002332 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Ery Parvo vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.09.2020


Sist endret: 18.03.2021