Porcilis APP vet.

MSD Animal Health

Vaksine mot Actinobacillus pleuropneumoni hos svin.

ATCvet-nr.: QI09A B07

 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til svin: 1 dose (2 ml) inneh.: Actinobacillus pleuropneumoniae antigenkonsentrat 600 mg (OMP (outer membrane protein) 50 enheter, Apx I toksoid 50 enheter, Apx II toksoid 50 enheter, Apx III toksoid 50 enheter), dl-alfatokoferol, formaldehyd, polysorbat 80, simetikon.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Apx I, Apx II, Apx III og OMP induserer antistoffer, som bidrar til å beskytte mot pleuropneumoni forårsaket av Actinobacillus pleuropneumoniae. Antigenene er inkorporert i en vandig adjuvans for å øke stimulering av immunitet.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av avvente smågriser for å redusere mortalitet, kliniske symptomer og lesjoner ved pleuropneumoni forårsaket av Actinobacillus pleuropneumoniae. Begynnende immunitet: Etter 2 uker. Immunitetsvarighet: 11 uker.

Bivirkninger

Milde til moderate reaksjoner på injeksjonsstedet kan oppstå, og forsvinner innen 5 dager etter vaksinering. Det er sett forbigående temperaturøkning (opptil 2°C), anoreksi, nedsatt aktivitet/depresjon, nedsatt appetitt, oppkast, respirasjonsfrekvens med endring mot abdominal respirasjon og dyspné. Dette er forbigående og forsvinner innen 24 timer. Anafylaksi kan oppstå.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Det anbefales ikke å vaksinere dyr rett før eller etter fôring. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegg eller etikett vises. Ved søl på hud, vask med såpe og vann.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Dosering 

1 dose er 2 ml. Dyr kan vaksineres fra 6 ukers alder. 2 doser med minst 4 ukers mellomrom er nødvendig. Det anbefales å gi dosene ved 6 og 10 ukers alder. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Rist flasken kraftig før og med jevne mellomrom under bruk. Rent og sterilt vaksinasjonsutstyr skal brukes. Automatisk vaksinasjonsutstyr anbefales. Maks. beskyttelse bør oppnås før starten på oppfôringsperioden. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: Dyp i.m. injeksjon.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

Sist endret: 20.03.2017


Basert på SPC godkjent av SLV:

27.01.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Porcilis APP vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
svin100 ml (flaske)148822CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.