Parvoerybac

Bioveta


Vaksine mot rødsyke og svineparvoinfeksjon.

QI09A L01 (Erysipelothrixvaksine, Parvovirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus (stamme CAPM V198, S-27) ≥4 log2 og Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 2 (stamme 2-64) RP ≥1, aluminiumhydroksid, formaldehyd, tiomersal, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inaktiverte stammer av svineparvovirus og Erysipelothrix rhusiopathiae (serotype 2) som stimulerer aktiv immunisering av gris mot parvovirus og mot rødsyke (indusert av serotype 1 og 2).

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av gris (ungpurker, purker) for å redusere kliniske tegn på rødsyke (hudlesjoner og feber) forårsaket av Erysipelothrix rhusiopathiae, og for å forebygge transplacental infeksjon av embryo og fostre forårsaket av svineparvovirus. Immunitet er vist fra: Svineparvovirus (PPV): 3 uker etter grunnvaksinering (fra begynnelsen av drektigheten). E. rhusiopathiae: 3 uker etter grunnvaksinering. Varighet av immunitet: Svineparvovirus (PPV): Gjennom hele drektigheten. E. rhusiopathiae: 6 måneder.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Forbigående mindre stigning i kroppstemperatur (maks. 0,9°C); varer i høyst 4 dager etter vaksinering. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Erytem på injeksjonsstedet; varer opptil 4 dager etter vaksinering. Hevelse på injeksjonsstedet (maks. 3 cm i diameter); vedvarer opptil 6 dager etter vaksinering. Svært sjeldne (<1/10 000): Induksjon av overfølsomhetsreaksjon hos dyr som er spesielt følsomme for rødsykeinfeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes til drektige dyr.
Laktasjon: Kan brukes til diegivende dyr.

Dosering 

1 dose = 2 ml. Ungpurker ≥6 måneder: Grunnvaksinering: 2 doser: 1 dose ca. 6 uker før inseminering og 1 dose ca. 3 uker før inseminering. 1 dose av vaksinen 3 uker før inseminering er tilstrekkelig hos dyr som tidligere er vaksinert mot både parvovirus og rødsyke med monovalente vaksiner fra Bioveta (hvis godkjent, 1 dose mot rødsyke fra 8 ukers alder og 1 dose mot parvovirus fra 6 uker før inseminering). Regelmessig revaksinering med 1 dose kan gis minst 3 uker før hver drektighet (men ikke senere enn 6 måneder etter forrige vaksinasjon). Purker: Grunnvaksinering: I tilfelle av tidligere vaksinering mot både parvovirus og rødsyke med vaksiner fra Bioveta (hvis godkjent, se vaksineregime for ungpurker over) er 1 dose 3 uker før inseminering tilstrekkelig. Hvis purka ikke tidligere er vaksinert som ungpurke (før 1. grising), bør samme vaksineregime for grunnvaksinering som for ungpurker benyttes, se over. Regelmessig revaksinering med 1 dose kan gis minst 3 uker før hver drektighet (men senest 6 måneder etter forrige vaksinering). Tilberedning/Håndtering: Temperer vaksinen til romtemperatur før administrering. Rist innholdet skånsomt før og noen ganger under bruk. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Overhold aseptiske arbeidsmetoder under vaksinering. Uforlikelighet: Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: I.m. i nakkemuskelen bak øret.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot frost og lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

 

Pakninger

Parvoerybac, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 50 ml, 25 doser (hettegl.) 448707 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Parvoerybac INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2022


Sist endret: 17.02.2022