Panacur vet.

MSD Animal Health


Bredspektret anthelmintikum.

QP52A C13 (Fenbendazol)GRANULAT 22% til hest og storfe: 1 g inneh.: Fenbendazol 222 mg.


MIKSTUR 2,5% til geit og sau: 1 ml inneh.: Fenbendazol 25 mg.


ORALPASTA 18,75% til hest: 1 g inneh.: Fenbendazol 187,5 mg.


ORALPASTA 18,75% til hund og katt: 1 g inneh.: Fenbendazol 187,5 mg. 1 stempelstrek inneh. 50 mg fenbendazol.


PULVER 4% til geit, gris og sau: 1 g inneh.: Fenbendazol 40 mg.


TABLETTER 250 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Fenbendazol 250 mg.


TABLETTER 500 mg til hund: Hver tablett inneh.: Fenbendazol 500 mg.


TABLETTER 250 mg til småfe: Hver tablett inneh.: Fenbendazol 250 mg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer karbohydratomsetningen hos nematoder og har neurotoksisk virkning hos cestoder. Har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlig forekommende gastrointestinale nematoder. Er også virksom mot lungeorm og bendelorm.
Absorpsjon: Blir i liten grad absorbert. Absorpsjonen er hurtigere hos enmavede enn hos drøvtyggere. Cmax er 1,10 μg/ml etter 30-48 timer hos storfe (7,5 mg fenbendazol/kg), 0,4 μg/ml etter 6-24 timer hos hund (10 mg fenbendazol/kg) 0,4 µg/ml etter 6-24 timer (5 mg fenbendazol/kg) hos sau og 0,86 µg/ml etter 4-5 timer (5 mg fenbendazol/kg) hos gris.
Halveringstid: 13 timer hos storfe, 15 timer hos hund, 21-33 timer hos sau og 9-10 timer hos gris.
Metabolisme: Absorbert fenbendazol metaboliseres i leveren til de aktive metabolittene FBZ-sulfoksid og FBZ-sulfon og deretter til inaktiv FBZ-amin.
Utskillelse: Storfe: 77% via feces, 14% via urin og 0,3% via melk. Småfe: 91% via feces og 9% via urin. Gris: 60% via feces og 33% via urin. Hund: 94% via feces og 5% via urin.

Indikasjoner 

Storfe og småfe: Kjønnsmodne og larvestadier av: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Chabertia ovina, Trichuris, Capillaria, Strongyloides, Dictyocaulus viviparus og D. filaria. Kjønnsmodne stadier av: Moniezia hos lam og Muellerius capillaris hos geit. Hest: Kjønnsmodne stadier av: Parascaris, Oxyuris, Strongyloides, store og små strongylider. Gris: Kjønnsmodne og larvestadier av: Ascaris, Oesophagostomum, Hyostrongylus, Trichuris og Metastrongylus. Hund: Spolorm, hakeorm, piskeorm, bendelorm (Taenia spp.) og Giardia. Katt: Spolorm og bendelorm (Taenia spp.).

Bivirkninger

Sjeldne: Gastrointestinale forstyrrelser (oppkast og mild diaré) hos hund. Svært sjeldne: Oppkast og diaré hos katt, allergiske reaksjoner hos hund.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

For å unngå resistensutvikling bør hyppig og gjentatt bruk av anthelmintika fra samme klasse unngås, samt underdosering. Se pakningsvedlegg for mer informasjon. Hest: Bruk skal baseres på lokal epidemologisk informasjon om følsomheten for nematodene.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og diegivende dyr.
Drektighet: Ingen uheldige effekter på foster er vist. Teratogene effekter hos hund og katt kan ikke utelukkes fullstendig, og behandling i de 2 første trimestrene skal derfor baseres på nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.
Laktasjon: Utskilles i melk, men har ingen effekt på diende avkom.

Dosering 

Kroppsvekten må bestemmes så nøyaktig som mulig for korrekt doseberegning. Kattunger <6 måneder: 50 mg fenbendazol/kg daglig i 3 dager, fortrinnsvis 3., 6. og 9. leveuke. Oralpasta: 1 stempelstrek/kg daglig i 3 dager. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/5 kg daglig i 3 dager.
Voksen katt: Oralpasta: 75 mg fenbendazol/kg daglig i 2 dager, 3 stempelstreker/2 kg daglig i 2 dager. Tabletter: 250 mg: 50 mg fenbendazol/kg daglig i 3 dager, 1 tablett/5 kg daglig i 3 dager.
Hund: 50 mg fenbendazol/kg daglig i 3 dager, valper behandles fortrinnsvis i 3., 6. og 9. leveuke. Oralpasta: 1 stempelstrek/kg daglig i 3 dager. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/5 kg daglig i 3 dager. 500 mg: 1 tablett/10 kg daglig i 3 dager.
Hest: Gastrointestinale nematoder: 7,5 mg fenbendazol/kg. Granulat: 10 g/300 kg. Oralpasta: 1 stempelstrek/100 kg. Strongyloides westeri: 50 mg fenbendazol/kg. Oralpasta: 1 sprøyte/90 kg.
Småfe: Løpe- og tarmorm: 5 mg fendbendazol/kg. Mikstur: 2 ml/10 kg. Pulver: 12 g/100 kg. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/50 kg. Bendelorm: 10 mg fenbendazol/kg. Mikstur: 4 ml/10 kg. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/25 kg. Mullerius capillaris: 1,25 mg fenbendazol/kg daglig i 7 dager, gjenta etter 1 måned. Mikstur: 1 ml/20 kg. Pulver: 1,5 g/50 kg.
Storfe: 7,5 mg fenbendazol/kg. Granulat: 10 g/300 kg.
Gris: Gastrointestinale nematoder: 5 mg fenbendazol/kg. Pulver: 12 g/100 kg. Piske- og lungeorm: 25 mg fenbendazol/kg. Pulver: 30 g/50 kg.

Overdosering/Forgiftning

Toleranse (forandring av hematologisk-kjemiske parametre) angitt i mg fenbendazol pr. kg. Småfe og gris: 5000. Storfe: 2000. Hest: 1000. Hund: 500. Katt: 500. For hund og katt er større doser ikke prøvd.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest og storfe (granulat): 4 døgn. Hest (oralpasta): Ikke tillatt brukt hos hopper som produserer melk til konsum. Geit og sau (mikstur): 6 døgn. Geit og sau (pulver): 8,5 døgn. Geit og sau (tabletter): 7 døgn.
Slakt: Hest og storfe (granulat): 14 døgn. Hest (oralpasta): 5 døgn. Behandlede diende føll: 60 dager. Geit og sau (mikstur): 16 døgn. Geit og sau (pulver): 19 døgn. Geit og sau (tabletter): 21 døgn. Gris (pulver): 4 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Mikstur bør oppbevares frostfritt. Frosset og opptint preparat har fullverdig anthelmintisk effekt, men kan tilstoppe doseringssprøyter pga. partikkelaggregasjon. Oralpasta (hund og katt): Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

Andre opplysninger 

Hver sprøyte med oralpasta til hund og katt har 18 stempelstreker. Les pakningsvedlegget før førstegangsbruk av sprøyten.

 

Pakninger

Panacur vet., GRANULAT:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
22% hest og storfe 10 × 10 g (pose) 508077 C

Panacur vet., MIKSTUR:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
2,5% geit og sau 1 liter 507327 C
2,5 liter 507335 C

Panacur vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
18,75% hest 24 g (doseringssprøyte) 424960 C
10 × 24 g (doseringssprøyte) 424986 C

Panacur vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
18,75% hund og katt 5 g (doseringssprøyte) 010417 C
10 × 5 g (doseringssprøyte) 009085 C

Panacur vet., PULVER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
4% geit, gris og sau 5 kg (boks) 399923 C

Panacur vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
250 mg hund og katt 10 stk. (blister) 434639 C

Panacur vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
500 mg hund 20 stk. (blister) 506006 C

Panacur vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
250 mg småfe 20 stk. (blister) 038034 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Panacur vet. GRANULAT 22%

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. MIKSTUR 2,5%

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. ORALPASTA 18,75%

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. ORALPASTA 18,75%

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. PULVER 4%

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. TABLETTER 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. TABLETTER 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Panacur vet. TABLETTER 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tabletter (hund og katt), granulat, mikstur: 20.03.2017

Tabletter (småfe): 12.01.2009

Oralpasta (hest): 08.02.2012

Oralpasta (hund og katt): 20.08.2020

Pulver: 29.03.2016


Sist endret: 07.09.2020