Organisasjoner

Veterinærinstituttet Tromsø

Stakkevollv. 23 B

9010 Tromsø

Telefon: 77 61 92 30

E-post: vitr@vetinst.no