Nobivac Respira Bb vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot Bordetella bronchiseptica hos hund.

QI07A B03 (Bordetellavaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: 1 dose (1 ml) inneh.: Bordetella bronchiseptica (stamme Bb7 92932) fimbrier 88-399 U, dl-α-tokoferolacetat, tiomersal, natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica hos hund. Begynnende immunitet: Fra 2 uker. Varighet av immunitet: 7 måneder etter grunnvaksinasjon, 1 år etter revaksinasjon.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hund mot Bordetella bronchiseptica for å redusere kliniske symptomer på infeksjon i de øvre luftveier og bakterieutskillelse etter infeksjon.

Bivirkninger

Forbigående hevelse på injeksjonsstedet (≤2 cm), som av og til kan være fast, er svært vanlig og kan bestå i inntil 25 dager. Mellomstor, forbigående hevelse på injeksjonsstedet (≤3,5 cm) er vanlig, og kan være smertefull, og kan i sjeldne tilfeller vare i inntil 35 dager.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis samtidig, men ikke blandet med, de levende vaksinene i Nobivac-seriene mot valpesyke, hundens smittsomme hepatitt forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 1, parvovirusinfeksjon og luftveisinfeksjon forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis samtidig, men ikke blandet med, Nobivac-seriene av vaksiner nevnt ovenfor sammen med den levende Nobivac parainfluensa-vaksinen og de inaktiverte vaksinene i Nobivac-seriene mot leptospirose forårsaket av L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Antistoffresponsdata for den levende parainfluensavaksinen til hund og antistoffresponsdata og andre immunitetsdata for den inaktiverte leptospirose-vaksinen til hund støtter at vaksinen kan brukes samtidig, men ikke blandet med, de nevnte Nobivac-seriene av vaksiner. Når denne vaksinen administreres samtidig med de relevante Nobivac-vaksinene, er det vist at sikkerhet og effekt er den samme som når vaksinen gis alene. Preparatomtalen til de relevante Nobivac-vaksinene som brukes samtidig må leses før administrering. Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn de som er nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet.

Dosering 

Til s.c. bruk, 1 ml dose pr. vaksinasjon. Hunder kan vaksineres fra 6 ukers alder. La vaksinen oppnå romtemperatur (15-25°C) før bruk. Grunnvaksinasjon: 2 vaksinasjoner gitt med 4 ukers mellomrom. Revaksinasjon: En enkelt vaksinasjon gitt 7 måneder etter grunnvaksinasjon med denne vaksinen er tilstrekkelig for å opprettholde beskyttelse mot Bordetella bronchiseptica i 1 år. Årlig revaksinasjon. Dersom revaksinasjon ved 7 måneder glemmes, kan det gis en enkelt vaksinasjon innen 12 måneder etter grunnvaksinasjon for å forlenge beskyttelsen mot Bordetella bronchiseptica i ytterligere 1 år. Denne vaksinen kan også brukes til revaksinasjon i et skjema hvor Nobivac BbPi vet. er brukt i grunnvaksinasjon. En enkelt vaksinasjon administrert 1 år etter grunnvaksinasjon med Nobivac BbPi vet. er tilstrekkelig for å forlenge immuniteten mot Bordetella bronchiseptica i ytterligere 1 år. Revaksinasjon etter grunnvaksinasjon med Nobivac BbPi vet.: 1 vaksinasjon årlig. Samtidig bruk: Når vaksinen administreres samtidig med (dvs. ikke blandet med) andre vaksiner i Nobivac-serien som angitt under Interaksjoner, skal vaksinene gis s.c., men på forskjellige steder. Hunden skal ikke være under minimumsalder for den andre Nobivac-vaksinen, som angitt i den gjeldende preparatomtalen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.

 

Pakninger

Nobivac Respira Bb vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 doser (ferdigfylt sprøyte) 169513 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac Respira Bb vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2020


Sist endret: 18.06.2021