Nobivac Pi vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot parainfluensa hos hund.

QI07A D08 (Parainfluensavirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell ≥105,5 og ≤107,3 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot parainfluensa hos hund.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av hunder >8 uker for å redusere kliniske symptomer på infeksjon med hundens parainfluensavirus og redusere virusspredning. Begynnende immunitet: 4 uker etter vaksinasjon. Immunitetsvarighet er ikke vist, men en sekundær respons er sett hos revaksinerte hunder 1 år etter grunnimmunisering.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller kan enkelte hunder vise ubehag under injeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan en diffus hevelse inntil 5 mm i diameter forekomme på injeksjonsstedet. I enkelte tilfeller kan hevelsen være hard og smertefull og vare i inntil 3 dager etter injeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan overfølsomhetsreaksjoner oppstå. Ved anafylaktisk reaksjon, må egnet behandling, f.eks. med adrenalin, igangsettes straks.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Beskyttende antistofftiter oppnås ikke hos alle vaksinerte hunder. Maternelle antistoffer kan interferere med vaksinasjonsresponsen hos svært unge dyr. Det anbefales derfor at siste dose gis ved ≥10 ukers alder. Kun friske dyr skal vaksineres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Preparatomtalene til de relevante Nobivac-vaksinene må leses før administrering av det blandede preparatet. Når man blander med Nobivac leptospirose-vaksiner ved årlig vaksinasjon er det vist at det ikke har noen innvirkning på den sekundære responsen indusert ved injeksjon av hundens parainfluensavirus komponent. Etter administrering av en overdose av Nobivac Pi vet. blandet med en overdose av en av leptospirose-vaksinene i Nobivac-serien kan det observeres forbigående lokale reaksjoner slik som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare >5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig. Sikkerhetsdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica, og at antistoffresponsen for denne vaksinen er den samme som når vaksinen gis alene. Når Nobivac Pi vet. brukes sammen med de ovennevnte Nobivac-vaksinene må man ta i betraktning minimums vaksinasjonsalder for hver vaksine. På vaksinasjonstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimums vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de ovennevnte. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige tisper som før drektigheten er vaksinert med Pi-komponenten i Nobivac vaksineserien.

Dosering 

Grunnvaksinering: Før 12 uker: 2 vaksinasjoner, hver med en enkelt dose. 1. dose fra 8 ukers alder og 2. dose 2-4 uker senere. 12 uker og eldre: Enkel vaksinasjon med 1 dose pr. dyr. Revaksinering: 1 enkel dose hvert år. Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med 1 ml vedlagt oppløsningsvæske eller 1 ml (1 dose) av inaktivert leptospirosevaksine i Nobivac-serien (se Interaksjoner). Skal ikke blandes med andre preparater enn disse. Administrering: 1 dose (1 ml) av rekonstituert vaksine gis s.c.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer som ved enkeltdose. Hos enkelte kan hevelsen være smertefull eller vare lenger.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger 

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel eller som godkjent av relevant myndighet.

 

Pakninger

Nobivac Pi vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 sett (hettegl.) 014956 C
25 sett (hettegl.) 014938 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac Pi vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.04.2022


Sist endret: 19.04.2022