Nobivac DP PLUS

MSD Animal Health


Vaksine mot valpesyke og parvovirus hos hund.

QI07A D03 (Parvovirusvaksine, Valpesykevirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett (1 dose) inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus, levende svekket stamme Onderstepoort 105,1-106,5 TCID50, hundeparvovirus, levende rekombinant stamme 630a 105,1-106,7 TCID50, hydrolysert gelatin, enzymfordøyet kasein, sorbitol, dinatriumfosfatdihydrat. II) Hetteglass: Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot parvovirus- og valpesykevirusinfeksjon hos valper. Maternelle antistoffer mot hundeparvovirus interfererer ikke med effekten av preparatet. Immunitet mot valpesykevirus oppnås fra 4 ukers alder med lave til moderate nivåer av maternelle antistoffer.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av valper fra 4 ukers alder for å forebygge kliniske symptomer og dødelighet, og for å hindre virusutskillelse forårsaket av infeksjon med valpesykevirus og hundeparvovirus. Immunitet er vist fra 7 dager for valpesykevirus og 3 dager for hundeparvovirus. Immunitetsvarighet: 8 uker.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Liten, ikke-smertefull hevelse (maks. 1 cm i diameter) på injeksjonsstedet 1. uken etter vaksinasjon, som forsvinner helt innen få dager. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Redusert aktivitet kan oppstå innen 4 timer etter vaksinasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Moderate til høye maternelle antistoffnivåer mot valpesykevirus kan redusere preparatets effekt mot valpesyke. Det anbefales vaksinering av hver valp ved 6 ukers alder. Ved stor risiko for infeksjon med hundeparvovirus og/eller valpesykevirus anbefales tidligere vaksinering, men ikke før 4 ukers alder. Rutinevaksinasjoner med kjernevaksinene mot valpesyke, hundeparvovirus, smittsom hundehepatitt og luftveisinfeksjon forårsaket av adenovirus type 2 skal gis som angitt i pakningsvedleggene for preparatene. Hos noen valper kan hundeparvovirus vaksinestammen finnes i opptil 8 dager i feces etter vaksinasjon, som noen ganger kan spres til andre hunder/katter uten å gi kliniske symptomer på sykdom. Hos katter kan viruset utskilles i opptil 5 dager og spres til andre katter, uten å gi symptomer på sykdom. Valpesykevirus spres ikke av vaksinerte valper. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandes med, vaksine i Nobivac-serien inneholdende Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensa viruskomponenter til intranasal administrering. Effekt etter samtidig bruk er ikke undersøkt. Dette bør tas hensyn til ved samtidig administrering. Ingen data om sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn de nevnt ovenfor. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Sikkerhet ikke dokumentert.

Dosering 

1 dose (1 ml) til valper fra 4 ukers alder. Tilberedning/Håndtering: Rekonstituer hetteglasset inneholdende lyofilisatet med medfølgende suspensjonsvæske. Sørg for at lyofilistatet er fullstendig rekonstituert før bruk. Suspensjonen skal være lyserød til rosafarget. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: S.c. bruk. Administrer hele innholdet i hetteglasset innen 30 minutter etter rekonstituering.

Overdosering/Forgiftning

Ingen ytterligere bivirkninger er sett etter administrering av 10 × anbefalt dose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke transporteres >30°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

 

Pakninger

Nobivac DP PLUS, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 sett (hettegl.) 112271 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac DP PLUS LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.12.2020


Sist endret: 21.02.2022