Vaksine mot Escherichia coli for spedgris.

QI09A B02 (Escherichiavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 2 ml inneh.: E. coli rekombinante stammer adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad) minimum 2,1 SA.U, E. coli rekombinant stamme adhesin F5 minimum 1,7 SA.U, E. coli feltstamme adhesin F6 minimum 1,4 SA.U, E. coli feltstamme adhesin F41 minimum 1,7 SA.U, aluminiumhydroksid 1,4 mg, tiomersal 0,2 mg.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktiverte stammer av E. coli som forårsaker neonatal enterotoksemi hos spedgris.
Virkningsmekanisme: Hos vaksinerte purker og ungpurker induserer vaksinen spesifikk serokonversjon. Spedgris immuniseres passivt via kolostrum og melk inneholdende adhesinspesifikke antistoff.

Indikasjoner 

Reduksjon av neonatal enterotoksemi hos spedgris i løpet av deres første levedøgn, forårsaket av E.coli-stammer som uttrykker adhesinene F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 og F41.

Bivirkninger

Vaksinering kan forårsake mild hypertermi (<1,5°C i løpet av de første 24 timer).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Administreres ikke sammen med andre legemidler. Kontroller at hver spedgris tar til seg tilstrekkelig mengde kolostrum i løpet av 6 timer etter fødselen, ettersom spedgrisene får sin beskyttelse via dette inntaket.

Dosering 

Omristes før bruk. 1 dose (2 ml) gis intramuskulært i nakken bak øret. Grunnvaksinasjon: 1. injeksjon gis 5-7 uker før grising, 2. injeksjon gis 2 uker før grising. Revaksinering: 1 injeksjon 2 uker før hver påfølgende grising.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares mørkt og kaldt, men frostfritt (2-8°C). Anbrutt pakning: 3 timer.

Andre opplysninger 

Ved uhell med injeksjon på menneske bør lege kontaktes.

 

Pakninger og SPC

Neocolipor, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 50 ml (hettegl.) 023952 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2019