Lidokel-Adrenalin vet.

VetPharma A/S


Lokalanestetikum + karkontraherende middel.

QN01B B52 (Adrenalin, Lidokain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml + 0,036 mg/ml til hest og hund: 1 ml inneh.: Lidokainhydroklorid 20 mg, adrenalintartrat 0,036 mg, natriumklorid, natriummetylparahydroksybenzoat (E 215), natriumedetat, hydrokloridsyre til pH 3,5, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Lidokain påvirker ionetransporten gjennom nervemembranene og gir en rask og reversibel hindring av nerveimpulsenes transmisjon. Adrenalin forlenger virkningstiden og nedsetter risikoen for systemiske bivirkninger pga. nedsatt absorpsjonshastighet.

Indikasjoner 

Epidural-, lednings- og infiltrasjonsanestesi.

Kontraindikasjoner 

Lidokain skal ikke injiseres i infisert vev og er kontraindisert ved sjokktilstander, hjerteblokk, nevrologiske lidelser, septikemi og alvorlig hypertensjon. Bør ikke brukes til perifere kroppsdeler pga. faren for gangren. Adrenalinholdige preparater bør brukes med forsiktighet i forbindelse med inhalasjonsanestesi fordi det er fare for hjertearytmier.Forsiktighet bør også utvises med kombinasjonen lidokain/fentiaziner. Epiduralanestesi skal ikke gis til dyr med dårlig allmenntilstand. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Overdosering eller intravaskulær injeksjon kan gi kvalme og oppkast, eksitasjon, kramper, hypotensjon eller hypertensjon. Dersom det oppstår sirkulasjons- eller respirasjonskomplikasjoner, legges dyrets forpart lavt og kunstig respirasjon igangsettes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Intravaskulær og intraartikulær injeksjon må unngås. I forbindelse med fødsel må en utvise spesiell forsiktighet ved epiduralanestesi fordi dyrene da er spesielt følsomme for denne anestesiformen. En betydelig lavere dose må brukes.

Interaksjoner 

Adrenalinholdige preparater bør brukes med forsiktighet i forbindelse med inhalasjonsanestesi pga. fare for hjertearytmier. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjonen lidokain/fentiaziner.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr og under laktasjon.

Dosering 

Dosen må justeres i hvert enkelt tilfelle med følgende retningslinjer: Hest: Ledningsanestesi: 2-5 ml. Lav epiduralanestesi: 6-10 ml. Hund: Avhengig av ønsket effekt fra 1 ml/4,5 kg til 1 ml/2,3 kg. Tilberedning/Håndtering: Brukes umiddelbart etter åpning. Bør ikke blandes med andre preparater.

Overdosering/Forgiftning

Se Bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Hest: Ved slakting innen 1 døgn kasseres injeksjonssted, lever og nyrer.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger

Lidokel-Adrenalin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/ml + 0,036 mg/ml hest og hund 12 × 100 ml (hettegl.) 108803 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lidokel-Adrenalin vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml + 0,036 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.07.2020


Sist endret: 20.12.2021