Karsivan vet.

MSD Animal Health


Vasoterapeutikum.

QC04A D90 (Propentofyllin)TABLETTER 50 mg til hund: Hver tablett inneh.: Propentofyllin 50 mg, hjelpestoffer til 105 mg. Filmdrasjert. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


Egenskaper

Klassifisering: Xantinderivat.
Virkningsmekanisme: Propentofyllin øker syklisk adenosinmonofosfat i hjernesubstans og blodårer. Økning av gjennomblødning og oksygentilførsel i vev og muskulatur. Forbedrer erytrocyttenes fleksibilitet og reduserer patologisk fullblodsviskositet. Hemmer trombocyttaggregasjon.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 15 minutter. Biologisk tilgjengelighet ca. 30% av tilført mengde.
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Ca. 80-90% via nyrene. Resten utskilles via feces og lunger.

Indikasjoner 

Nedsatt blodsirkulasjon i cerebrale og perifere vev hos eldre hunder med apati og med redusert bevegelighet.

Kontraindikasjoner 

Drektige tisper og avlsdyr. Xantin-allergi.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller oppkast, spesielt ved behandlingsstart. Diaré er også observert. Allergiske reaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller (urticaria). Restitusjon ved seponering av behandling.

Rapportering av bivirkninger


Drektighet/Laktasjon

Skal ikke gis til drektige tisper.

Dosering 

2,5 mg propentofyllin pr. kg 2 ganger daglig. Dette tilsvarer 1/2 tablett pr. 10 kg 2 ganger daglig. Preparatet gis morgen og kveld over et lengre tidsrom (f.eks. 2-3 måneder), ev. permanent.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer på hjerte- og cerebral overstimulering. Brekninger er observert ved 90 mg peroralt/kg. Uro og unormal gange ved 135 mg peroralt/kg. Seponering og symptomatisk behandling.

 

Pakninger og SPC

Karsivan vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
50 mghund60 stk. (blister)122960C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.05.2014


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.04.2014