TABLETTER til hund: Hver tablett inneh.: Østriol 1 mg.


Egenskaper

Klassifisering: Østriol er et naturlig østrogen med kort virkningstid. Hund på langtidsbehandling viser ingen tegn på benmargssuppresjon, sannsynligvis pga. østriolets hurtigvirkende østrogene karakter.
Utskillelse: Ingen akkumulering etter gjentatt oral administrering.

Indikasjoner 

Behandling av hormonavhengig urininkontinens som følge av lukkemuskelsvikt hos ovariehysterektomerte tisper.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke gis til intakte tisper da effekt bare er vist hos ovariehysterektomerte tisper. Dyr med polyuri-polydipsisyndrom skal ikke behandles. Kontraindisert ved drektighet, diegiving og hos dyr <1 år.

Bivirkninger

Østrogene virkninger som oppsvulmet vulva, hovne melkekjertler og/eller tiltrekkende virkning på hannhunder og oppkast er observert ved høyest anbefalt dose. Frekvensen er ca. 5-9%. Bivirkningene er reversible når dosen senkes. Vaginalblødning forekommer i sjeldne tilfeller. Utvikling av alopesi er sett i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Dosen bør senkes ved tegn på østrogene virkninger. Høye doser østrogen kan ha tumorfremmende virkning på målorganer med østrogenreseptorer (melkekjertler).

Drektighet/Laktasjon

Kontraindisert ved drektighet og diegiving.

Dosering 

Tilpasses individuelt. Anbefalt doseringsregime: Ved behandlingsstart 1 tablett (1 mg) pr. tispe pr. dag. Ved tilfredsstillende behandling senkes dosen til 1/2 tablett pr. tispe pr. dag. Dersom startbehandlingen ikke er vellykket økes dosen til 2 tabletter pr. tispe pr. dag gitt som engangsdose. Behandling annenhver dag kan forsøkes når effektiv dose er etablert. Minimumsdosen er 0,5 mg pr. tispe pr. dag. Dosen som gir terapeutisk effekt skal være lavest mulig. Maks. dose er 2 tabletter pr. tispe pr. dag. Diagnosen bør revurderes dersom det ikke oppnås respons på behandlingen. Behandlede dyr bør undersøkes hver 6. måned.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering kan det forekomme typiske østrogene virkninger. Disse virkningene er reversible ved senkning av dosen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke oppbevares over 30°C.

 

Pakninger

Incurin, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 30 stk. (blister) 002127 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Incurin TABLETTER

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.08.2014


Sist endret: 11.09.2014