Middel mot ikke-infeksiøse leddinflammasjoner.

QM09A X01 (Hyaluronsyre)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hest: 1 ml inneh: Natriumhyaluronat 10 mg, natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Hyaluronsyre er en bestandel i alt bindevev hos pattedyr og finnes i stor utstrekning i kroppsvev og intracellulære væsker.
Virkningsmekanisme: Natriumhyaluronat har sin smørende effekt primært på hinnen som adskiller leddvæsken fra leddets bløtvev (kapsel). Natriumhyaluronat sørger for leddvæskens viskositet (smøring), deltar i leddhinnens filtrerende funksjon (regulering av leddvæskens sammensetning), er en bestanddel av hyalin brusk og deltar i tilførsel av næringsstoffer til brusken. Natriumhyaluronat har videre en antiinflammatorisk virkning og induserer også den endogene dannelse av høymolekylær hyaluronsyre.
Absorpsjon: Det viskøse natriumhyaluronatmolekylet passerer direkte fra det intracellulære rom i leddhinnen til leddvæsken og danner en elastisk flytende forbindelse fra kapselen til leddrommet.

Indikasjoner 

Behandling av ikke-infeksiøs inflammasjon i ledd hos hest.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for eksogen tilførsel av natriumhyaluronat.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller kan det forekomme leddreaksjoner etter intraartikulær administrering (hevelse, ømhet, halting). Disse reaksjoner forsvinner i de fleste tilfeller spontant i løpet av et par dager.

Rapportering av bivirkninger


Drektighet/Laktasjon

Ingen spesielle forholdsregler.

Dosering 

Anbefalt dose: I.v.: 4 ml. Intraartikulært: 2 ml. Generelt: Behandlingen kan gjentas ukentlig med totalt 3 behandlinger. Administrering: Gis i.v. eller intraartikulært. Strikt aseptisk teknikk skal benyttes. Intraartikulær prosedyre: Det er meget viktig å foreta grundig desinfeksjon av injeksjonsstedet og å holde dyret rolig. Overflødig leddvæske bør fjernes aseptisk før injeksjonen. Spesiell aktsomhet må utvises for ikke å skrape i bruskoverflaten med nålespissen. For å oppnå best mulig resultat bør hesten gis 3 dagers hvile i stall før gradvis overgang til normal aktivitet etter intraartikulær behandling.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C. Inneholder ikke konserveringsmiddel og skal brukes umiddelbart etter åpning.

 

Pakninger og SPC

Hyonate vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml hest 2 × 2 ml (hettegl.) 425338 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.05.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2018