Yucca (Yucca spp.)

Toksisitet: Inneholder saponiner. Lav akutt toksisitet.

Klinikk: GI-symptomer (oppkast, diaré, hypersalivasjon) innen få timer. Polydipsi og polyuri er sett.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.