Smørblomst (Ranunculus spp.)

Toksisitet: Inneholder protoanemonin. Tørkede plantedeler er ikke-toksisk.

Klinikk: GI-irritasjon (hypersalivasjon, oppkast, diaré).

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.