Bajonettplante (Sansevieria trifasciata)

Toksisitet: Inneholder saponiner. Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Lette GI-symptomer (kvalme, oppkast, diaré).

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.