Kristtorn (Ilex aquifolium)

Toksisitet: Inneholder saponiner. Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 3 timer etter inntak. Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, anoreksi, diaré).Vanligvis symptomfrihet innen få timer.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er ikke indisert. Ev. symptomatisk behandling.