Julerose (Helleborus spp.)

Toksisitet: Tørkede plantedeler er ikke toksisk.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré). I svært sjeldne tilfeller kan hjertesymptomer sees.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.