Julekaktus (Schlumbergera buckleyi)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi). Ataksi er sett hos katt.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.