Ildtopp (Kalanchoe blossfeldiana)

Toksisitet: Blomstene er spesielt toksiske.

Klinikk: Hund/katt: Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré), letargi er vanlig. I sjeldne tilfeller CNS-depresjon, takykardi, dyspné, skjelvinger, hjertepåvirkning.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved kliniske tegn utover lette GI-symptomer observasjon veterinær. Symptomatisk behandling.