Ildtopp (Kalanchoe blossfeldiana)

Toksisitet: Blomstene er spesielt toksiske.

Klinikk: Oppkast, CNS-depresjon/letargi, diaré er vanlig. Hypersalivasjon, polyuri, anoreksi, takykardi, dyspné forekommer. I sjeldne, alvorlige tilfeller hjertepåvirkning innen 1-2 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved kliniske tegn utover lette GI-symptomer observasjon veterinær. Symptomatisk behandling.