Gullregn (Cystisus laburnum)

Toksisitet: Inntak av alle deler av planten kan gi forgiftning.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis raskt. Oppkast, magesmerter, svakhet, ataksi, CNS-depresjon, takykardi. Ved alvorlig forgiftning agitasjon, kramper.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.