Gran (Picea spp.)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Store inntak av nåler kan i sjeldne tilfeller gi fremmedlegeme problematikk.

Klinikk: Lette GI-symptomer (oppkast, anoreksi, magesmerter), svakhet. Symptomer er vanligvis selvbegrensende.

Behandling: Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.