Eik (Quercus spp.)

Toksisitet: Inneholder tanniner, spesielt i nye skudd og nøttene.

Klinikk: Lette GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi, magesmerter) vanligvis innen 3-4 timer etter inntak. Letargi, hypertermi, hematemesis, melena forekommer.

Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden aktuelt pga. tidlig innsettende oppkast. Kull hvis indisert. Ev. væskebehandling og symptomatisk behandling.