Bøk (Fagus sylvatica)

Toksisitet: Inneholder saponiner. Inntak av nøtter og plantemateriale kan gi lett forgiftning.

Klinikk: Raskt innsettende lette GI-symptomer.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.