Begonia (Begonia spp.)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Smerte, irritasjon i munnhule, hypersalivasjon, oppkast.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.