Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QJ
ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
QJ01
Antibakterielle midler til systemisk bruk
 Toksisitet for gruppen: Vanligvis lav akutt toksisitet. Enkeltinntak er vanligvis ikke behandlingstrengende. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Ved større inntak lette GI-symptomer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QJ01A
Tetrasykliner
QJ01A A
Tetrasykliner
QJ01A A02
Doksysyklin
 Toksisitet: Vanligvis lav akutt toksisitet.
 Klinikk: GI-symptomer (oppkast, anoreksi, diaré) er vanlig. Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
 Behandling: Ved kraftige GI-symptomer, monitorer elektrolytter. Væskebehandling. Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
QJ01C
Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
QJ01C A
Penicilliner med utvidet spekter
QJ01C A04
Amoksicillin
 Toksisitet: Selv store akutte orale inntak er sjelden behandlingstrengende.
 Klinikk: Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
 Behandling: Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
QJ01D
Andre betalaktamantibakterielle midler
QJ01D B
Førstegenerasjons cefalosporiner
QJ01D B01
Cefaleksin
 Toksisitet: Selv store akutte orale inntak er sjelden behandlingstrengende.
 Klinikk: Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
 Behandling: Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
QJ01F
Makrolider, linkosamider og streptograminer
QJ01F F
Linkosamider
QJ01F F01
Klindamycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Hund: <300 mg/kg ga ingen forgiftning. Katt: <110 mg/kg ga ingen til lett forgiftning.
 Klinikk: Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
 Behandling: Se Antibakterielle midler til systemisk bruk, QJ01 (utvid) 
QJ01M
Kinoloner og kinoksaliner
QJ01M A
Fluorokinoloner
QJ01M A90
Enrofloksacin
 Toksisitet: Hund: <50 mg/kg ga lett forgiftning. Katt: Spesielt følsom. 20 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hund: Lette GI-symptomer (oppkast, anoreksi, diaré), letargi forekommer. Katt: Letargi, kramper, retinopati, blindhet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QJ04
Antimykobakterielle midler
QJ04A
Midler til behandling av tuberkulose
QJ04A C
Hydrazider
QJ04A C01
Isoniazid
 Toksisitet: Hund: 19,8 mg/kg har gitt moderat til alvorlig forgiftning i ett kasus. >30 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Symptomer vanligvis innen 1-2 timer etter inntak. Hund: CNS-symptomer (ataksi, skjelvinger, blindhet, vokalisering, agitasjon, aggresjon), GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, diaré), hepatopati (forbigående), hypertermi, kardiovaskulære symptomer. Ved moderat til alvorlig forgiftning refraktære kramper, metabolsk acidose, koma, arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert innen 1 time etter inntak (krampefare). Væskebehandling. Benzodiazepiner ved kramper. Monitorer temperatur. Ved inntak >20 mg/kg eller alvorlige kliniske symptomer pyridoksin (Pyridoksin NAF «Apotek». Hund: mg for mg ekvivalent til dose isoniazid, 5-10% sakte i.v. infusjon over 30-60 minutter. Ved ukjent dose start med 50-75 mg/kg) er indisert. Symptomatisk behandling.