Andre forgiftningsagens


Sopp

Toksisitet: Identifisering av soppen er viktig. Se de spesifikke soppartene.

Klinikk: Sopp er tungtfordøyelig og kan være råtten. Inntak av selv ufarlig sopp kan gi lette til moderate GI-symptomer.

Behandling: Brekningsfremkalling og kull kan vurderes senere enn 2 timer etter inntak av giftig sopp.


Brun fluesopp (Amanita regalis)

Toksisitet: Se Rød fluesopp

Klinikk: Se Rød fluesopp

Behandling: Se Rød fluesopp


Flatklokkehatt (Galerina marginata)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Trolig mindre toksisk enn hvit fluesopp. Inntak har gitt dødsfall hos hund.

Klinikk: Se Hvit fluesopp

Behandling: Se Hvit fluesopp


Fleinsopp (Psilocybe spp.)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning.

Klinikk: Symptomer vanligvis fra 15 minutter til 4 timer etter inntak. Uro, aggressivitet, ataksi, vokalisering, hallusinasjoner er vanlig. Mydriasis, takykardi, hypertermi, kramper forekommer.

Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert. Kull hvis indisert. Ro. Hos symptomatiske dyr monitorer temperatur, væskebehandling. Kraftige nevrologiske symptomer kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.


Gastrointestinalt irriterende sopper

Toksisitet: En stor gruppe giftsopper fra en rekke forskjellige slekter. Mengde sopp som gir symptomer varierer. En bit av disse soppene gir vanligvis ingen eller lette symptomer.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 15 minutter til 3 timer etter inntak. GI-symptomer (oppkast, diaré, magesmerter) er vanlig. Hypersalivasjon, hematemese, letargi forekommer. Symptomfrihet vanligvis innen få timer til 1-2 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Dyret kan vanligvis observeres hjemme. Ved vedvarende eller kraftige GI-symptomer vurder væskebehandling, antiemetika. Symptomatisk behandling.


Giftslørsopp, spiss/butt (Cortinarius rubellus/C. orellanus)

Toksisitet: Trolig svært toksisk. Begrenset erfaring med forgiftning. Del av sopp til 7 kg hund ga dødsfall. Katt utviklet nyresvikt i forsøk.

Klinikk: Symptomfri latenstid på 2-14 dager etter inntak. GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi, magesmerter), letargi kommer vanligvis først før gradvis innsettende nyresvikt (polydipsi, oliguri, isostenuri).

Behandling: Brekkmiddel inntil 4 timer etter inntak. Kull, gjentatt en gang etter 4-6 timer. Hos symptomatiske dyr aggressiv væskebehandling, GI-beskyttende behandling (se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A). Monitorer nyreparametre, syrebase-status, elektrolytter. Symptomatisk behandling.


Grønn fluesopp (Amanita phalloides)

Toksisitet: Svært toksisk. Inntak av deler av en sopp har gitt dødsfall hos hund. Dødsfall er sett hos katt.

Klinikk: Se Hvit fluesopp

Behandling: Se Hvit fluesopp


Honningsopper (Armillaria spp.)

Toksisitet: Hund: Små inntak/soppbiter gir vanligvis lette symptomer. Større inntak har gitt moderat forgiftning i få kasus.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 15 minutter til 3 timer etter inntak. GI-symptomer (oppkast, diaré, magesmerter) er vanlig. Hypersalivasjon, letargi forekommer. Ved moderat forgiftning hypotermi, bradykardi, hemorrhagisk enteritt. Symptomfrihet vanligvis innen få timer til 1-2 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert ved inntak av større mengder. Ved vedvarende eller kraftige GI-symptomer vurder væskebehandling, antiemetika. Symptomatisk behandling.


Hvit fluesopp (Amanita virosa)

Toksisitet: Svært toksisk. Inntak har gitt dødsfall hos hund.

Klinikk: Symptomfri latenstid på 6-12 timer etter inntak før kliniske tegn på forgiftning i 3 faser. Fase 1: Kraftige GI-symptomer (kvalme, oppkast, magesmerter, blodig diaré) 6-24 timer etter inntak. Fase 2: Et symptomfritt intervall på 12-24 timer etter inntak. Fase 3: Gradvis forverring 36-48 timer etter inntak med alvorlig hypoglykemi, leversvikt, letargi, ataksi, kramper, koma. Nyresvikt forekommer.

Behandling: Brekkmiddel hos asymptomatiske dyr inntil 4 timer etter inntak. Gjentatt kulldosering hver 4-6 time i inntil 24 timer etter inntak ved fungerende tarmfunksjon. Hos symptomatiske dyr monitorer temperatur, glukose, elektrolytter, leukocytter med diff.telling, leververdier, nyreverdier hver 12. time. Væskebehandling. Silibinin (Legalon, søknad om godkjenningsfritak) reduserer opptaket av toksin i leveren (Hund: Forsøksvis 20-50 mg/kg i.v. over en time.). Acetylcystein (se Paracetamol QN02B E01 for dosering) kan forsøkes. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.


Kastanjeparasollsopp (Lepiota castanea)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Trolig tilsvarende toksisitet som hvit fluesopp. Ingen rapporterte kasus hos hund.

Klinikk: Se Hvit fluesopp

Behandling: Se Hvit fluesopp


Lumsk traktsopp (Clitocybe rivulosa)

Toksisitet: Hund: 1 sopp til 6 kg hund ga lett forgiftning. 1/2 sopp til 4 kg hund og 1 sopp til 5,5 kg hund ga moderat forgiftning.

Klinikk: Se Trevlesopper

Behandling: Se Trevlesopper


Panterfluesopp (Amanita pantherina)

Toksisitet: Hund: 2 sopp til 26 kg ga moderat forgiftning. Alvorlig forgiftning og dødsfall er sett.

Klinikk: Se Rød fluesopp

Behandling: Se Rød fluesopp


Rustbrun parasollsopp (Lepiota boudieri)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Trolig tilsvarende toksisitet som hvit fluesopp. Ingen rapporterte kasus hos hund.

Klinikk: Se Hvit fluesopp

Behandling: Se Hvit fluesopp


Rød fluesopp (Amanita muscaria)

Toksisitet: Inntak av inntil 1 sopp har gitt moderat til alvorlig forgiftning. Dødsfall er sett hos hund og katt.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter inntak. Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) kan forekomme tidlig. CNS-symptomer (ataksi, forvirring, muskelrykninger, skjelvinger, eksitasjon, sløvhet) er hovedproblemet. Ved alvorlig forgiftning kramper, koma. Symptomfrihet vanligvis innen 24-48 timer.

Behandling: Brekkmiddel og kull kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Ro. Hos symptomatiske dyr væskebehandling. Forsiktighet ved bruk av benzodiazepiner og -derivater, da de kan potensere CNS-depresjonen. Monitorer CNS, respirasjon. Atropin er kontraindisert. Symptomatisk behandling.


Røyksopper (Bovista spp., Lycoperdon spp.)

Toksisitet: Inntak gir vanligvis ingen til lette symptomer. Inhalasjon av sporer fra modne røyksopper kan gi pneumonitt.

Klinikk: Peroral eksponering: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 3 timer etter inntak. Selvbegrensende GI-symptomer er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 1-2 dager. Inhalasjonseksponering: Akutt innsettende respirasjonssymptomer (takypné, hoste, dyspné), hypertermi. Vanligvis gradvis bedring over 1-2 uker.

Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling. Inhalasjonseksponering: Asymptomatiske dyr kan observeres hjemme. Hos symptomatiske dyr røntgen, leukocytter med diff.telling. Monitorer respirasjon. Symptomatisk behandling.


Sandmorkel (Gyromitra esculenta)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Inntak har gitt dødsfall i ett kasus hos hund.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 6-12 timer etter inntak. GI-symptomer (kvalme, oppkast, magesmerter, diaré) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning leversvikt, nyresvikt, CNS-symptomer (uro, eksitasjon, kramper, koma).

Behandling: Brekkmiddel hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Hos symptomatiske dyr monitorer elektrolytter, hydrering, leververdier, nyrefunksjon. Væskebehandling. Pyridoksin (Pyridoksin NAF «Apotek». Hund: 75-150 mg/kg sakte i.v. infusjon.) kan forsøkes ved CNS-symptomer alene eller i kombinasjon med diazepam. Symptomatisk behandling.


Trevlesopper (Inocybe spp.)

Toksisitet: Lav terskel for rask oppfølging hos veterinær ved alle inntak. Hund: Små inntak/smakebit har gitt moderat forgiftning i flere kasus. Flere alvorlige forgiftninger og dødsfall er sett.

Klinikk: Akutt forløp med symptomer oftest få minutter til 2 timer etter inntak. Alvorlig klinikk kan komme tidlig i forløpet. Muskarinerge symptomer (miose, hypersalivasjon, oppkast, magesmerter, diaré, urinering, bronkial sekresjon, dyspné, bradykardi). Sjokk, dødsfall forekommer. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer.

Behandling: Brekkmiddel og kull kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Ved symptomer på økt muskarin stimulering, vurder atropin (Hund/katt: 0,04-2 mg/kg 1/4 i.v. og 3/4 i.m. eller s.c. Dosen titreres opp og gjentas ved behov.). Atropin gis etter effekt til bronkial sekresjon og spyttsekresjon har avtatt. Pupillstørrelsen kan ikke brukes som kriterium for når behandlingen skal avsluttes. Væskebehandling. Symptomatisk behandling.