Andre forgiftningsagens


Salt (natriumklorid)

Toksisitet: 1 ts salt veier ca. 7 g. Noen mineralsalt har redusert mengde natriumklorid og er mindre toksiske. Dyr med underliggende nyre- eller hjertesykdom er spesielt sensitive for forgiftning. Hund: <0,6 g/kg forventes ingen eller lette symptomer. 1,7-2,7 g/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. Letal dose er angitt til 4 g/kg.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 3 timer etter inntak. GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi) er vanligvis første kliniske tegn. Hypernatremi er hovedproblemet, og gir varierende grad av CNS-symptomer (letargi, uro, ataksi, skjelvinger), polyuri, polydipsi, dehydrering, takykardi. Ved alvorlig forgiftning takypné, hypertermi, kramper, metabolsk acidose, koma. Akutt nyresvikt er sett.

Behandling: Brekkmiddel hvis indisert, kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<30 minutter). Kull har ikke effekt. Vann i små, hyppige porsjoner. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning, monitorer natrium hver 4. time i minimum 8 timer etter inntak. Normal natrium i 8 timer etter inntak innebærer liten risiko for hypernatremi. Ved natrium >170 mmol/liter, forsiktig korrigering av hypernatremien ved rehydrering med 5% glukose over 48-72 timer. For rask rehydrering kan føre til cerebralt ødem og økt intrakranielt trykk. Vurder diuretikum, antiemetika. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.