Andre forgiftningsagens


Mykotoksiner

Toksisitet: Forgiftning er sett hos hund etter inntak av mugne matvarer, hundefôr og kompost. Årsaken er vanligvis fremvekst av mykotoksinene penitrem A og roquefortin C.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 15 minutter til 2 timer etter inntak, men kan forekomme senere. Hypersalivasjon, oppkast og skjelvinger er tidlige tegn på forgiftning. Diaré, hypertermi, ataksi, hyperemiske slimhinner, takykardi, takypné. Skjelvinger kan vedvare i timer til dager. Ved alvorlig forgiftning koma, apné, kramper. Tidlig og aggressiv behandling gir vanligvis symptomfrihet innen 24-48 timer. Ved alvorlige forgiftninger kan nevrologiske symptomer vedvare i dager til måneder.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (enterohepatisk sirkulasjon). Ro. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer temperatur. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Ved utilstrekkelig effekt metokarbamol (søknad om godkjenningsfritak) eller barbiturat. Symptomatisk behandling.