Andre forgiftningsagens


Batterier


Mini-/knappcellebatterier

Toksisitet: Inneholder vanligvis alkalier eller litium. Toksisitet fra miniatyrbatterier kan skyldes lekkasje av innhold, strøm gjennom vev og/eller blokkering som fremmedlegeme.

Klinikk: De fleste inntak forløper ukomplisert med passering gjennom gastrointestinaltraktus innen 24-51 timer uten symptomer. Tegn på at batteriet sitter fast eller har lekket, kommer vanligvis innen 2-12 timer etter inntak, men kan være forsinket. Hypersalivasjon, slimhinneskader, svelgbesvær, hypertermi, oppkast, anoreksi, smerter, melena, takypné.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er kontraindisert. Skyll munnen med lunkent vann gjentatte ganger. Røntgen for å bekrefte inntak og beliggenhet. Lokalisasjon i øsofagus medfører fare for moderat til alvorlig forgiftning og rask fjerning er viktig. Ved lokalisasjon i tarmen kan avføringsmiddel gis for å påskynde passasjen. Miniatyrbatterier som ikke har kommet ut spontant innen 48 timer eller ved symptomer, vurderes fjernet med endoskop eller operasjon. Symptomatisk behandling.


Stavbatterier (AA, AAA)

Toksisitet: Inneholder vanligvis alkalier. Toksisitet fra stavbatterier kan skyldes lekkasje av innhold og/eller blokkering som fremmedlegeme.

Klinikk: Inntak kan gi lokal etseskade i munn, oesophagus, ventrikkel. Hypersalivasjon, letargi, oppkast, anoreksi, smerter, melena, hypertermi. Symptomer kommer fra få timer til 12 timer etter eksponering.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er kontraindisert. Skyll munnen med lunkent vann gjentatte ganger. Røntgen for å bekrefte inntak og beliggenhet. Endoskopisk evaluering kan vurderes >12 timer etter inntak. GI-beskyttende behandling (se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A) i 5-7 dager. Myk diett. Batterier som ikke har kommet ut spontant innen 48 timer eller ved symptomer, vurderes fjernet med endoskop eller operasjon. Symptomatisk behandling.