Andre forgiftningsagens


Marihuana (Cannabis sativa)

Toksisitet: >3,6 mg/kg ga lett forgiftning. Minimum LD50: >3 g/kg. Alvorlige og letale forgiftninger er sjeldne.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter inntak og 6-12 minutter etter inhalasjon. Ataksi, mydriasis, oppkast, CNS-depresjon, letargi, hyperestesi er vanlig. Agitasjon, forvirring, vokalisering, hyperestesi, skjelvinger, hypotermi/hypertermi, takykardi/bradykardi, GI-symptomer (hypersalivasjon, diaré, oppkast), urininkontinens, takypné, hypotensjon forekommer. I sjeldne tilfeller koma, kramper. Symptomfrihet vanligvis innen 1-3 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<30 minutter etter inntak). Begrenset effekt siden marihuana har antiemetiske egenskaper. Kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr, gjentatt dosering kan vurderes. Ro. Ved moderat til alvorlig forgiftning, gjentatt kulldosering (enterohepatisk sirkulasjon) hver 8. time i 24 timer. Monitorer hjerte, respirasjon og temperatur hver 2. time i 24 timer etter inntak. CNS-symptomer kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i få kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).