Andre forgiftningsagens


Eteriske oljer

Toksisitet: Toksisiteten mellom oljene varierer. For toksiske doser se de ulike oljene under. Katter er trolig mer sensitive enn hunder. Dyr med leversykdom har høyere risiko for forgiftning.

Klinikk: Rask absorpsjon. Peroral eksponering: Oppkast, diaré, CNS-depresjon. Hudeksponering: Ataksi, muskelsvakhet, atferdsendring er vanlig. Inhalasjon: Rennende nese/øyne, hypersalivasjon, kvalme, oppkast, takypné, hoste, dyspné.

Behandling: Ventrikkeltømming er kontraindisert. Vurder kull ved store inntak. Ved topikal eksponering grundig bad med mildt håndsåpemiddel. Ved inhalasjonseksponering frisk luft, ved rask bedring videre observasjon hjemme. Hos symptomatiske dyr monitorer temperatur. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.


Margosa olje (Azadirachta indica)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: Flere alvorlige forgiftninger og dødsfall er sett.

Klinikk: Katt: Økt muskelaktivitet, skjelvinger, letargi, ataksi, hypersalivasjon, oppkast, kramper.

Behandling: Se Eteriske oljer


Pennyroyal olje (Mentha pulegium/Hedeoma pulegiodes)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.

Klinikk: Hund: Oppkast, diaré, blodig hoste, kramper, akutt leversvikt.

Behandling: Hos symptomatiske dyr monitorer leververdier. Se Eteriske oljer


Peppermynte olje

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.

Klinikk: Hund/katt: Peroral eksponering: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast). Hudeksponering: Ataksi, svakhet, skjelvinger, CNS-depresjon, atferdsendring.

Behandling: Se Eteriske oljer


Sitrusolje

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.

Klinikk: Hund: Oppkast, anoreksi, letargi, erytem, atferdsendring, kramper. Katt: Hypersalivasjon, muskelsitringer, ataksi, hypotermi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning, gradvis forverring av CNS-symptomer (letargi, vokalisering, atferdsendring, paralyse, mydriasis, koma). Hypotensjon, hudreaksjoner forekommer.

Behandling: Se Eteriske oljer


Tetreolje (Melaleuca alternifolia)

Toksisitet: Hund: 7-8 dråper 100% olje topikalt til 8,6 kg hund ga lett forgiftning. 7-8 dråper 100% olje topikalt til 6,4 kg hund ga moderat forgiftning. 0,3-0,4 ml i.v. ga akutt dødsfall. Katt: 20 ml 100% olje topikalt har gitt alvorlig forgiftning og dødsfall i 3 kasus.

Klinikk: Symptomer etter hudeksponering kommer vanligvis innen 1-12 timer. CNS-symptomer (CNS-depresjon, letargi, parese, ataksi, skjelvinger) er vanlig. GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon) forekommer. Økte leververdier er sett. Katt: Hypersalivasjon, ataksi, CNS-depresjon, letargi, koma er vanlig. Skjelvinger, hypotermi, hudreaksjoner forekommer. Symptomfrihet vanligvis innen 72 timer.

Behandling: Hos symptomatiske dyr vurder monitorering av leververdier i flere dager. Se Eteriske oljer


Wintergreen olje (Gaultheria procumbens)

Toksisitet: Frigir metylsalisylat ved hydrolyse. Katter er spesielt sensitive.

Klinikk: Katt: CNS-depresjon, anoreksi, oppkast, ventrikkelblødning, leverskade, anemi.

Behandling: Se Eteriske oljer og Acetylsalisylsyre QN02B A01