Andre forgiftningsagens


Lim

Toksisitet: Toksisiteten avhenger av type bindemiddel og løsemiddel i produktet. Se de ulike virkestoffene under.


Lim, cyanoacrylat («Superlim»)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Symptomer kommer sekunder til minutter etter eksponering. Peroral eksponering: Lokal irritasjon. Selvbegrensende GI-symptomer ved større mengder. Hudeksponering: Lokal irritasjon.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er ikke indisert. Ev. symptomatisk behandling. Hudeksponering: Vask med mildt håndsåpemiddel. Ev. symptomatisk behandling.


Lim, polyuretan/diisocyanat

Toksisitet: Ekspanderer i magesekken og kan danne fremmedlegeme.
Hund: Slikking på limsøl gir vanligvis kun lette symptomer. Inntak av herdet lim er ikke forventet å gi symptomer. Inntak av 44 ml lim hos ca. 18 kg hund og 1/2 teskje hos 24 kg hund ga fremmedlegeme.

Klinikk: Peroral eksponering: Symptomer kommer vanligvis innen 12 timer. Brekninger, oppkast, hematemesis, anoreksi, letargi, magesmerter, takypné. Hudeksponering: Lokal irritasjon.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er ikke anbefalt. Ikke drikke på 3-4 timer eller mat på 6 timer. Observasjon (hjemme) i 24 timer, ved symptomer til veterinær. Røntgen indisert ved GI-symptomer (ventrikkelen ser ut som den er fylt av pellets). Gastrotomi ved påvist fremmedlegeme. Symptomatisk behandling. Hudeksponering: Vask med mildt håndsåpemiddel. Ev. symptomatisk behandling.


Lim, vannbasert

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Peroralt: Lokal irritasjon kan forekomme.

Behandling: Peroral eksponering: Behandling sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling. Hudeksponering: Vask med mildt håndsåpemiddel.