Cannabinoider (syntetiske)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Gir trolig mer alvorlige symptomer enn marihuanaforgiftning hos hund.

Klinikk: Symptomer fra 30 minutter til 6 timer etter inntak eller inhalasjon. Ataksi, letargi, CNS-depresjon, bradykardi, hypotermi, oppkast, urininkontinens, hyperestesi, mydriasis er vanlig. Skjelvinger, miose, aggressivitet, vokalisering, diaré, hypersalivasjon, hypertermi, takykardi forekommer. Ved moderat til alvorlig forgiftning respirasjonsdepresjon, respiratorisk acidose, alvorlig bradykardi, hypotensjon, alvorlig hypotermi, kramper, koma.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull om indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet. Væskebehandling og oksygen ved behov. Kramper og aggresjon kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).