Blågrønnalger (cyanobakterier)

Toksisitet: Inkluderer forskjellige alger med produksjon av nevrotoksiner eller hepatoksiner. Svært toksisk. Både peroral og hudeksponering kan gi forgiftning.

Klinikk: Symptomer fra 10 minutter etter inntak. Hepatoksiske alger: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, hematemese, magesmerter, blodig diaré), CNS-symptomer (ataksi, letargi, skjelvinger, kramper), bleke slimhinner, takykardi, dyspné, leversvikt, nyresvikt, sirkulatorisk sjokk. Nevrotoksiske alger: Hypersalivasjon, diaré, urinering, muskelrigiditet, skjelvinger, kramper, paralyse, respirasjonssvikt.

Behandling: Rask og intensiv behandling er essensielt, dødsfall er sett fra 30 minutter etter eksponering. Slett prognose hos symptomatiske dyr. Ventrikkeltømming kun på asymptomatiske dyr. Kull har trolig ikke effekt. Ved hudeksponering vask med mildt håndsåpemiddel. NB! Beskyttelsesantrekk. Væskebehandling, symptomatisk behandling. Monitorer nyre- og leververdier.