Andre forgiftningsagens


Rottegift/Musegift

Toksisitet: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene under.


Alfakloralose

Toksisitet: Hund: 34 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 93 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus. Katt: Spesielt toksisk. Sekundær forgiftning (katt spiser forgiftet gnager) forfekommer.

Klinikk: NB! Ikke antikoagulerende effekt. Symptomer kommer vanligvis innen 30 minutter til 4 timer etter inntak. Hund/katt: Hypotermi (katt), skjelvinger, bradykardi, hyperestesi, hypersalivasjon, miose, ataksi, kramper, CNS-depresjon, koma.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Ro. Monitorer respirasjon og temperatur. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Behandling i 1-3 dager kan være nødvendig.


Antikoagulantia, andregenerasjon (SGAR/langtidsvirkende)

Toksisitet: Sekundær forgiftning (dyr spiser forgiftet gnager) er lite sannsynlig da mengden rottegift i en gnager er lavt. Gjentatte inntak av forgiftede gnagere kan gi forgiftning i sjeldne tilfeller. Veiledende behandlingsgrenser der dette ikke er nærmere presisert: Ved inntak <0,02 mg/kg og <1/10 av LD50: Forventes ingen eller lette symptomer. Ved inntak >0,02 mg/kg, men <1/10 av LD50: Trolig liten fare for forgiftning. Ventrikkeltømming og kull kan vurderes hvis indisert. Nøye observasjon hjemme. Ved inntak >1/10 av LD50: Behandling er indisert. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For LD50-verdier (bruk laveste verdi) se de spesifikke virkestoffene (SGAR) under.

Klinikk: Effekt på koagulasjonen sees oftest etter 3-5 dager. Slapphet, anoreksi, anemi er vanlig. Andre symptomer avhenger av hvor blødning skjer; dyspné, takypné, oppkast, takykardi, hematuri.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr. Engangsdose kull hvis indisert. Ro. Protrombintiden (PT)/aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) måles 48 og 72 timer etter inntak for vurdering om vitamin K1-behandling skal igangsettes. Hos symptomatiske dyr vitamin K1 (fytomenadion, søknad om godkjenningsfritak: Hund/katt: 1,5-2,5 mg/kg per os 2 ganger daglig. For blødende dyr 2,5 mg/kg per os 2 ganger daglig. Vitamin K1 bør gis sammen med et fettrikt måltid), vurder væskebehandling, oksygen, blodoverføring. Symptomatisk behandling. 3-4 ukers behandling med vitamin K1 er vanligvis nødvendig. PT/aPTT måles 48 og 72 timer etter avsluttet behandling for å forhindre tilbakefall. Ved økte verdier fortsett behandling en uke til.


Antikoagulantia, førstegenerasjon (warfariner/FGAR/korttidsvirkende)

Toksisitet: Sjelden forgiftning etter enkeltinntak. Warfarin: Hund: <0,5 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. LD50: 20-50 mg/kg. Katt LD50: 5-30 mg/kg.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >0,5 mg/kg hos hund. Ved indikasjon for vitamin K1-behandling vurder seponering etter 14 dager. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Brodifakum (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 0,25-2,5 mg/kg. Katt LD50: 25 mg/kg.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >0,02 mg/kg hos hund. 4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Bromadiolon (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 6,3-10,7 mg/kg. Katt LD50: 25 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: Ved indikasjon for vitamin K1-behandling vurder seponering etter 3 uker. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Cellulose

Toksisitet: Lages av pulveriserte maiskolber. Lav akutt toksisitet. Gjentatt inntak over 3-7 dager er nødvendig for forgiftning.

Klinikk: Sjelden aktuelt, ev. dehydrering.

Behandling: Brekkmiddel er sjelden indisert. Kull er kontraindisert. Væskebehandling ved behov i sjeldne tilfeller. Ev. symptomatisk behandling.


Difacinon (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 3-7,5 mg/kg. Katt LD50: 15 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: 4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Difenakum (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 50 mg/kg. Katt LD50: 100 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: 4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Difetialon (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 4 mg/kg. Katt LD50: >16 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: 4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Flokumafen (SGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 0,075-0,25 mg/kg. Katt LD50: 10 mg/kg. For toksisitetsvurdering se Antikoagulantia, andregenerasjon

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: 4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Klorofacinon (FGAR)

Toksisitet: Hund LD50: 50-100 mg/kg. Toksisitetsvurdering som SGAR, se Antikoagulantia, andregenerasjon

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: 4 ukers behandling er vanligvis nødvendig. Se Antikoagulantia, andregenerasjon


Kolekalsiferol (vitamin D3)

Toksisitet: Se Vitamin D og analoger, QA11C C

Klinikk: Se Vitamin D og analoger, QA11C C

Behandling: Se Vitamin D og analoger, QA11C C


Kumatetralyl (FGAR)

Toksisitet: Hund: Spesielt sensitiv. 1 mg/kg har gitt forgiftning. LD50: 35 mg/kg. Tilhører førstegenerasjon antikoagulantia, men klinikk og behandling som andregenerasjon.

Klinikk: Se Antikoagulantia, andregenerasjon

Behandling: Behandling anbefalt ved inntak >1 mg/kg hos hund. Se Antikoagulantia, andregenerasjon