Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QP53B E
Isoksazoliner
QP53B E01
Afoksolaner
QP53B E01
Afoksolaner
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <25 mg/kg hos dyr med defekt i ABCB1-1Δ-genet (vanligvis innen rasene collie, shetland sheepdog, langhåret whippet, border collie, old english sheepdog, australian shepherd, schäfer, m.fl.) ga ingen til lett forgiftning. <31,5 mg/kg ga ingen forgiftning hos andre raser. 120 mg/kg ga lett forgiftning. Katt: 10 mg/kg har gitt leverpåvirkning.
 
Klinikk: Oppkast, diaré, anoreksi forekommer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53B E02
Fluralaner
QP53B E02
Fluralaner
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: Opptil 5 × terapeutisk dose ga ingen til lett forgiftning hos voksne hunder. Opptil 5 × terapeutisk dose ga lett til moderat forgiftning hos valper (8-9 uker).
 
Klinikk: Oppkast, diaré (blodig) forekommer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53B E03
Sarolaner
QP53B E03
Sarolaner
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 12 mg/kg ga lett forgiftning. 20 mg/kg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Skjelvinger, ataksi, kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull når indisert. Symptomatisk behandling.
QP53B E04
Lotilaner
QP53B E04
Lotilaner
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: GI-symptomer (salivasjon, oppkast, diaré) forekommer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QP53B X
Andre ektoparasittmidler til systemisk bruk
QP53B X03
Spinosad
QP53B X03
Spinosad
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Hund: 100 mg/kg daglig i 10 dager ga lett forgiftning. Katt: 80-120 mg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen få timer etter inntak. Oppkast, hypersalivasjon, letargi, anoreksi, ataksi, skjelvinger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.