Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN02B A
Salisylsyrederivater
QN02B A01
Acetylsalisylsyre
QN02B A01
Acetylsalisylsyre
 
Toksisitet: Store individuelle forskjeller i sensitiviteten. Hund: <50 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 50-100 mg/kg ga lett forgiftning. 100-300 mg/kg ga moderat forgiftning. >300 mg/kg ga alvorlig forgiftning. 400-500 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning. Katt: Svært lang halveringstid. <30 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Gjentatt dosering gir størst forgiftningsfare. 25 mg/kg/dag i 4 uker ga ingen forgiftning. 80-120 mg/kg/dag var letalt innen 7 dager. 325 mg 2 ganger pr. dag ga letal forgiftning.
 
Klinikk: GI-symptomer (kvalme, (blodig) oppkast, magesmerter, diaré, melena, anoreksi) og letargi mest vanlig. Anemi, hypertermi (hund), takypné. Ved alvorlig forgiftning ataksi, nyresvikt (hund), metabolsk acidose, kramper, pulmonalt og cerebralt ødem, koma.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gjentatt kulldosering hver 6.-8. time i 24 timer ved fare for moderat til alvorlig forgiftning. Gastrointestinal beskyttende behandling i 5-7 dager:
- Omeprazol (Hund og katt: 1 mg/kg per os hver 12. time.).
- Misoprostol (Hund: 3 μg/kg per os, hver 12. time.).
- Sukralfat (0,25-0,5 g per os til små hunder og katter og 1 g per os til store hunder hver 6.-12. time). Gis 1 time før mat og 2 timer før administrering av annen medisin.
Væskebehandling. Monitorer temperatur, leververdier, elektrolytter og syrebase-status. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QN02B E
Anilider
QN02B E01
Paracetamol
QN02B E01
Paracetamol
 
Toksisitet: Hund: <75 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >75-100 mg/kg ga alvorlig forgiftning. >200 mg/kg ga alvorlig forgiftning med methemoglobinemi. Katt: Spesielt sensitiv. Ingen dose er sikker for katter. >10 mg/kg ga alvorlig forgiftning. >40 mg/kg ga alvorlig forgiftning med methemoglobinemi, leverskade.
 
Klinikk: Hund: Hepatotoksisitet er hovedproblemet. Ved alvorlig forgiftning sees vanligvis tegn på leverskade 24-72 timer etter inntak. GI-symptomer (kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter), letargi, ataksi, ansikts-/poteødem, ikterus, levernekrose. Takykardi, dyspné, takypné, svakhet, hypotermi, skjelvinger forekommer. Ved store inntak (>200 mg/kg) methemoglobinemi (cyanose, hemoglobinuri, hematuri). KCS (keratokonjunktivitis sicca) er sett 48-72 timer etter terapeutisk dosering. Katt: Methemoglobinemi er hovedproblemet. Symptomer kommer vanligvis innen få timer etter inntak. Oppkast, hypersalivasjon, letargi er vanlig. CNS-depresjon, anoreksi, takykardi, takypné, svakhet, cyanose, hypotermi/hypertermi, methemoglobinemi, dyspné, ansikts-/poteødem, koma. Leverskade forekommer ved store inntak.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert innen 2 timer etter inntak. Acetylcystein er antidot ved alvorlig forgiftning. Behandlingen er mest effektiv innen 8 timer etter inntak. Symptomatiske katter anbefales behandlet uavhengig av tidsaspektet. Monitorer leververdier (etter 24 og 48 timer) og for methemoglobinemi. Kortikosteroider og antihistaminer er kontraindisert. Symptomatisk behandling. Acetylcysteindosering: Hund/katt: Fortynn til 5% (50 mg/ml) i glukose eller sterilt vann (1 del Mucomyst 20% blandes med 3 deler glukose 5%). 140-180 mg/kg sakte i.v. over 15-20 minutter, så 70 mg/kg hver 6. time minimum 7 ganger.