Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QH03A A
Thyreoideahormoner
QH03A A01
Levotyroksinnatrium
QH03A A01
Levotyroksinnatrium
 
Toksisitet: Alvorlighetsgraden avhenger av akutt eller kronisk overdose. Akutte inntak gir vanligvis lett forgiftning. Kronisk overdose gir større risiko for alvorlig forgiftning. Hund: Individuelle forskjeller i sensitiviteten. <1,4 mg/kg (akutt) ga ingen til lett forgiftning.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1-9 timer etter inntak hos hund. Hund/katt: Hyperaktivitet, takykardi er vanlig. GI-symptomer (oppkast, diaré), hypertensjon, letargi, takypné, dyspné.
 
Behandling: Behandling er anbefalt ved inntak >1,5 mg/kg hos hund. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer hjerte. Symptomatisk behandling.