Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QA11C A
Vitamin A, usammensatte preparater
QA11C A01
Retinol (vitamin A)
QA11C A01
Retinol (vitamin A)
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 30 mg pr. dag i 3 dager ga ingen symptomer hos to valper. 12 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus.
 
Klinikk: GI-symptomer (anoreksi, oppkast) er vanligvis tidlige kliniske tegn. Letargi, hudreaksjoner, hårtap, gingivitt. Inntak av høye doser kan gi leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QA11C C
Vitamin D og analoger
QA11C C
Vitamin D og analoger
 
Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene. Unge dyr (<6 måneder) er mer sensitive for forgiftning. Katter er mindre sensitive enn hunder for forgiftning.
 
Klinikk for gruppen: Selvbegrensende GI-symptomer (oppkast, diaré, anoreksi), letargi, CNS-depresjon. Moderat til alvorlig forgiftning ved s-kalsium >3 mmol/liter. Ved alvorlig forgiftning polydipsi, polyuri, hyperkalsemi, hyperfosfatemi, dypné, takypné, takykardi/bradykardi, skjelvinger, kramper, kalsiumavleiring indre organer. Akutt nyresvikt 2-3 dager etter inntak.
 
Behandling for gruppen: Vurder ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer kalsium, fosfat og nyreverdier hver 12. time initialt til daglig i inntil 4 dager hos asymptomatiske dyr. Aggressiv væskebehandling (NaCl) i.v. 2-3 ganger vedlikehold i 2-3 dager. Ved symptomer antiemetika, kortikosteroid (prednisolon. Hund/katt: 1-3 mg/kg per os hver 12 time), diuretika (furosemid. Hund/katt: 1-5 mg/kg per os hver 6-8 time.), bifosfonat (pamidronsyre. 1,3-2 mg/kg i 150-250 ml 0,9% NaCl sakte i.v. over 2-4 timer. To infusjoner med 4 dager mellomrom.), GI-beskyttende behandling (se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A ). Symptomatisk behandling. Monitorering blodverdier i 2-6 uker kan være nødvendig.
QA11C C01
Ergokalsiferol (vitamin D2)
QA11C C01
Ergokalsiferol (vitamin D2)
 
Toksisitet: Hund: 4 mg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Se Vitamin D og analoger, QA11C C
 
Behandling: Se Vitamin D og analoger, QA11C C
QA11C C04
Kalsitriol
QA11C C04
Kalsitriol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis fra 6 timer etter inntak. Se Vitamin D og analoger, QA11C C
 
Behandling: Se Vitamin D og analoger, QA11C C
QA11C C05
Kolekalsiferol (vitamin D3)
QA11C C05
Kolekalsiferol (vitamin D3)
 
Toksisitet: Brukes både som kosttilskudd og muse- og rottegift. Hund: Sekundær eksponering (hund spiser forgiftet gnager) er lite sannsynlig. <0,1 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. >0,5 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >2 mg/kg har gitt dødsfall.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 36-48 timer etter inntak. Se Vitamin D og analoger, QA11C C
 
Behandling: Ved inntak >0,1 mg/kg vurder ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Væskebehandling. Se Vitamin D og analoger, QA11C C