Legemiddelfirmaer

Biovet

Biovet Aps, Danmark


Repr. Scanvet Norge

Scanvet Informasjonskontor

Postboks 3050 Alexander Kiellands Plass

0132 Oslo

Telefon: 22 69 07 37

E-post: post@scanvet.no

www.scanvet.no

Preparater:

Flunipaste vet.
Flunixin vet.